BC05_NK 2016BC05_NK 2016BC05_NK 2016BC08_NOMAC Cup 2016BC08_NK 2016BC10_NK 2016BC10_NK 2015EC10_NK 2016

Laatste nieuws

3e bijeenkomst wedstrijdleiders cursus

Woensdag 19 december a.s. is de 3e bijeenkomst voor de wedstrijdleiderscursus. Deze avond zal het gaan over de beroepen en protesten, mede aan de hand van enkele praktijkgevallen. Deze avond is alleen voor de cursus deelnemers.

Lees verder...

Stemrecht sectievergaderingen 16 december 2012

Dames en heren, A.s. zondag zijn de sectievergaderingen. Licentiehouders van een betreffende sectie kunnen op de sectievergadering(en) hun stem uitbrengen alleen als je vooraf je licentie van 2012 kunt overleggen aan het sectiebestuur. Als je niet kunt mag je alleen aan een licentiehouder van de sectie die wel gaat een volmacht geven. De gevolmachtigde moet de volmacht aan het sectiebestuur tonen. ...

Lees verder...

Stukken sectievergaderingen online

Alle stukken voor de sectievergaderingen van zondag 16 december 2012 staan hier, voorzover ingediend, gepubliceerd. Ook kan je hier een volmacht vinden voor het uitbrengen van je stem.

Lees verder...

Indienen voorstellen reglementswijzigingen t/m 1-12-2010

Omdat er onduidelijkheid is over de sluitingstermijn voor het indienen van reglementswijzigingen voor 2013 heb ik deze verlengd tot zaterdag 1 december 2012 23.59 uur! Daarna is het absoluut onmogelijk om nog wijzigingen in te dienen!

Lees verder...