NOMAC Licentieaanvraag 2018

Op deze pagina kun je een licentie aanvragen voor het seizoen 2018.

Voor de aanvraag en betaling van een  BC08 licentie is de sluitingsdatum uiterlijk op 28-02-2018.

Voor de BC05 kan je kiezen voor een licentie inclusief betaling voor alle NK’s of voor een losse licentie.Bij een losse licentie kan je het inschrijfgeld voldoen op de wedstrijddag zelf, je moet je alleen wel uiterlijk woensdag voor de wedstrijd aanmelden. Op het inschrijfformulier is ‘licentie’ een losse licentie, en ‘NK’ de licentie inclusief inschrijfgeld voor alle NK’s.

De gegevens voor de betaling zijn te vinden bij de Adresgegevens

 

Als je je aanmeld betekend dit dat je:

Verklaart de reglementen van de Nomac en van de Efra te erkennen.
Verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende vrijwaringsclausule: “Ik aanvaard dat de NOMAC, de EFRA, de organisator en haar bestuursleden, sponsors, officials en andere medewerkers aan een evenement waaraan ik deelneem, geen enkele aansprakelijkheid dragen voor schade die ik in verband met mijn deelneming aan een evenement lijd of door mijn toedoen of nalaten aan derden toebreng, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de NOMAC, de EFRA of de organisator zelf. Ik verklaar hierbij, zowel voor mijzelf als voor mijn helpers, de bovengenoemde personen en instanties op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor welke door mij in verband met mijn deelname aan een evenement geleden of veroorzaakte schade dan ook en bovengenoemde personen en instanties te vrijwaren tegen all aanspraken terzake van die schade door derden”
verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de het feit dat de NOMAC een rijderslicentie mag weigeren.

 

Voornaam *:
Achternaam *:
Straat *:Huisnr *:
Woonplaats *:Postcode *:
Geboorte Datum *:(dag-maand-jaar)
Telefoon:
E-mail *:
Frequentie 1 *:
Frequentie 2:
Frequentie 3:
1e Transponder *:
2e Transponder:
3e Transponder:
Vorige licentie nr: (alleen als je een licentie had)
Klasse *:
Lid bij club:
Foto *: