Voorstellen sectievergadering 2016, voor seizoen 2017

Snel naar:

Brandstof 1:5 - NK

BC05-NK - Voorstel 1

Ingediend op:2016-11-13 10:07:58Klasse:Brandstof 1:5 - NK
Pagina:Artikel:9.2.8
Oude tekst:
In de sectie Brandstof Circuit Large Scale kan een deelnemer zowel in de 1:5 Toerwagen, 1:6 Race Truck als in de 1:5 Formule 1 klasse starten, mits hij
voor de betreffende klasse een rijderslicentie heeft.
Na de tweede wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap zullen geen nieuwe licenties meer worden uitgegeven. Dit om competitievervalsing tegen
te gaan.
De club welke een Nederlands Kampioenschap organiseert mag een (club)rijder die geen NOMAC licentie heeft, een proeflicentie verschaffen om deze
deel te laten nemen aan de wedstrijd. Een rijder kan per jaar slechts éénmaal een proeflicentie verkrijgen.
Nieuwe tekst:
In de sectie Brandstof Circuit Large Scale kan een deelnemer zowel in de 1:5 Toerwagen, 1:6 Race Truck als in de 1:5 Formule 1 klasse starten, mits hij voor de betreffende klasse een rijderslicentie heeft.
De largescale kent 3 soorten licenties;
1. Full licentie , is nomac licentie plus entree tot alle NK wedtrijden in deze klasse.
2. Light licentie, is Nomac licentie waarna per wedstrijd moet worden betaald.
3. Daglicentie, is geen licentie maar per wedstrijd moet betaald worden incl deel voor de Nomac.
Rijders met een daglicentie moeten wel lid zijn van een bij de Nomac aangesloten vereniging, maar hebben geen stemrecht bij de jaarlijkse Sectievergadering en kunnen dus ook geen voorstellen indienen.
Uitleg:
is al eerder besloten , maar nog nooit in het reglement veranderd.
 

Brandstof 1:8 NK

BC08 - Voorstel 1

Ingediend op:2016-10-06 16:15:05Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:Wedstrijdsysteem BC0
Oude tekst:
Er wordt gereden volgens een zogenaamd ABC finale systeem, met mogelijkheid tot opklimmen naar een hogere finale. Zowel de rijders uit de N.K. klasse, de NOMAC klasse en eventuele de promo klasse rijden bij elkaar in het ABC systeem, waarbij er een apart N.K., NOMAC en Promo klassement wordt bijgehouden. Een heat of finale bestaat uit maximaal tien rijders. Voorafgaand aan iedere wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap maakt het Sectiebestuur de heat-indeling voor de wedstrijd. Bij de heat-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de rijdersterkte en is overeenkomstig de actuele stand in het kampioenschap inclusief het, schrapresultaat. Bij gelijk aantal punten is het behaalde resultaat van de laatst gereden wedstrijd bepalend. Om deze indeling zo goed mogelijk te kunnen maken, moeten wijzigingen van frequentie en/of per-soonlijke transponder uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de wedstrijddag, bij het Sectiebestuur worden gemeld. Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de ABC finales. Indeling finales: Na de kwalificaties plaatsen de 1e 8 rijders zich voor de A-finale, de volgende 8 zich voor de Bfinale, enzovoorts. De laagste finale zal met maximaal 10 rijders verreden worden. Per finale, anders dan de A-finale, zullen de rijders geëindigd op de 1e en 2e plek zich op plek 9 en10 voor de volgende finale plaatsen. Bij minder dan 6 rijders in de laagste finale, zullen de rijders uit de 2 laagste finales over deze 2 finales verdeeld worden met uitgangspunt dat de laagste finale de minste hoeveelheid rijders bevat.
Nieuwe tekst:
Indeling finales:
- NK en Nomac klasse: de eerste 4 rechtstreeks naar de finale , de resterende 20 naar de 2 halve finales waarvan de twee overwinnaars en 4 tijds snelste doorstromen naar de finale .
Uitleg:
Huidige systeem bevalt niet
 

BC08 - Voorstel 2

Ingediend op:2016-10-12 20:05:14Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:10.2.4
Oude tekst:
Tijdsduur
heats: 5 minuten

- finale: Maximaal 30 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers op een wedstrijddag.

Bij een dusdanig groot deelnemersveld waarbij niet alle finales meer 30 minuten kunnen zijn

zal/zullen de laagste finale(s) met 10 minuten worden ingekort.
Nieuwe tekst:
Tijdsduur
heats: 5 minuten

- finale: Maximaal 30 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers op een wedstrijddag.

Bij een dusdanig groot deelnemersveld waarbij niet alle finales meer 30 minuten kunnen zijn

zullen alle finales met max 10 minuten worden ingekort.
Uitleg:
Iedereen gelijke rijtijden in finale
 

BC08 - Voorstel 3

Ingediend op:2016-10-17 14:20:40Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:10.2.4
Oude tekst:
Er wordt gereden volgens een zogenaamd ABC finale systeem, met mogelijkheid tot opklimmen
naar een hogere finale. Zowel de rijders uit de N.K. klasse, de NOMAC klasse en eventuele de
promo klasse rijden bij elkaar in het ABC systeem, waarbij er een apart N.K., NOMAC en Promo
klassement wordt bijgehouden.
Een heat of finale bestaat uit maximaal tien rijders.
Voorafgaand aan iedere wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap maakt het Sectiebestuur de
heat-indeling voor de wedstrijd. Bij de heat-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de rijdersterkte en is overeenkomstig de actuele stand in het kampioenschap inclusief het,
schrapresultaat. Bij gelijk aantal punten is het behaalde resultaat van de laatst gereden wedstrijd
bepalend. Om deze indeling zo goed mogelijk te kunnen maken, moeten wijzigingen van frequentie
en/of per-soonlijke transponder uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de wedstrijddag, bij het
Sectiebestuur worden gemeld.
Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de ABC finales.
Indeling finales:
Na de kwalificaties plaatsen de 1e 8 rijders zich voor de A-finale, de volgende 8 zich voor de Bfinale,
enzovoorts. De laagste finale zal met maximaal 10 rijders verreden worden. Per finale,
anders dan de A-finale, zullen de rijders geëindigd op de 1e en 2e plek zich op plek 9 en10 voor de
volgende finale plaatsen.
Bij minder dan 6 rijders in de laagste finale, zullen de rijders uit de 2 laagste finales over deze 2
finales verdeeld worden met uitgangspunt dat de laagste finale de minste hoeveelheid rijders bevat.
Nieuwe tekst:
De NK en de NOMAC klasse worden gescheiden gerden. Maximaal 26 rijders per klasse is mogelijk, 8 in de A en B finale en 10 in de C finale. De finales NOMAC/NK worden omstebeurt gereden.
Uitleg:
1) Meer eerlijkheid voor door te kunnen stromen zonder dat er rijders van een andere klasse een doorstroming blokkeren.
2) meer tijd voor de doorstromers om hun auto te prepareren.
3) ruimte voor 2 rijders meer dan officieel met het huidige systeem (zou max 50 moeten zijn)
 

BC08 - Voorstel 4

Ingediend op:2016-10-17 14:32:34Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:Apendix?
Oude tekst:
Geen oude text maar nieuwe toevoeging.
Nieuwe tekst:
EFRA
Tegen het eind van het seizoen wanneer de EFRA AGM aangekondigd wordt zal het sectiebestuur contact met de EFRA licentiehouders zoeken voor eventuele voorstellen richting de EFRA. Bij publicatie van de voorstellen zal het sectiebestuur het stemgedrag bij de EFRA licentiehouders in kaart brengen waarbij het antwoord van de meerderheid bepalend is.
Deze zal dan ook als zodanig op de EFRA AGM uitgesproken worden.
Uitleg:
We hebben als lid van de EFRA deze mogelijkheid en het is zonde om deze ongebruikt te laten liggen.
 

BC08 - Voorstel 5

Ingediend op:2016-11-06 14:37:44Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.5Artikel:10.2.7
Oude tekst:
10.2.7 Baaninzetten
Een baaninzetter dient uiterlijk 2 minuten voor de start van een finale op zijn post te zijn. Een baaninzetter dient uiterlijk 1 minuut voor de start van een heat op zijn post te zijn. Niet op tijd op de post aanwezig zijn wordt altijd bestraft met 30 strafpunten. Deze strafpunten zijn niet schrap baar. Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens en voor de heat zal bovendien bestraft worden met 1 ronde aftrek op de beste heatscore van de dag Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens en voor een finale zal bovendien worden bestraft met het schrappen van het resultaat van de laatste finale. Rechtstreeks geplaatste rijders die ondanks de oproep van de wedstrijdleiding niet op tijd baaninzetten krijgen een startverbod voor de finale.
Nieuwe tekst:
10.2.7 Baaninzetten
Een baaninzetter dient uiterlijk 2 minuten voor de start van een finale op zijn post te zijn. Een baaninzetter dient uiterlijk 1 minuut voor de start van een heat op zijn post te zijn. Niet op tijd op de post aanwezig zijn wordt altijd bestraft met het schrappen van de beste heatscore.

Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens en voor een finale zal bovendien worden bestraft met het schrappen van het resultaat van de laatste gereden finale. Rechtstreeks geplaatste A finale rijders die ondanks de oproep van de wedstrijdleiding niet op tijd baaninzetten, wordt hun best heatscore geschrapt.
Uitleg:
Tekst klopt niet meer conform ABC finale systeem, tevens is 30 strafpunten teveel, je wordt het hele jaar gestraft door 1 keer niet baaninzetten
 

BC08 - Voorstel 6

Ingediend op:2016-11-06 14:39:56Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:2.xArtikel:2.7
Oude tekst:
2.7 Puntentelling
Tenzij anders in de Sectiereglementen is bepaald, zullen voor de klassen genoemd in artikel 11 per wedstrijd aan de hand van de klassering als volgt wedstrijdpunten worden toegekend: 1e:150, 2e:140, 3e etc.:131, 123, 116, 110, 105, 100, 96, 92, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64, 61, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,etc Ingeval een Nederlandse klasse één of meer wedstrijden van het Kampioenschap in het buitenland rijdt, eventueel gecombineerd met met deelnemers uit andere landen, kan een klassement opgesteld worden waarin alleen die rijders voorkomen die in het bezit zijn van een NOMAC Rijderslicentie. Dit klassement bepaalt dan het Nederlands Kampioenschap voor deze klasse.
Nieuwe tekst:
2.7 Puntentelling Tenzij anders in de Sectiereglementen is bepaald, zullen voor de klassen genoemd in artikel 11 per wedstrijd aan de hand van de klassering als volgt wedstrijdpunten worden toegekend: 1e:155, 2e:153, 3e etc.:152, 151, 150����������etc In geval een Nederlandse klasse één of meer wedstrijden van het Kampioenschap in het buitenland rijdt, eventueel gecombineerd met deelnemers uit andere landen, kan een klassement opgesteld worden waarin alleen die rijders voorkomen die in het bezit zijn van een NOMAC Rijderslicentie. Dit klassement bepaalt dan het Nederlands Kampioenschap voor deze klasse.
Uitleg:
Kampioenschap spannender maken, zo zullen als rijders bijv in de regen â??uitschietenâ?? ineens ook â??uitschietenâ?? in het totaal klassement, en wordt er een beter gemiddelde over alle wedstrijden gegeven
 

BC08 - Voorstel 7

Ingediend op:2016-11-06 15:36:37Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:10.2.4
Oude tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de ABC finales.
Nieuwe tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Bij droog weer: voor de kwalificatie ranking, wordt het punten systeem gebruikt, bij 3 kwalificaties tellen de beste 2.
Bij nat weer verklaring: Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de ABC finales.
Uitleg:
Kwalificatie spannender maken, iedereen kan iedereen één goede heat neerzetten, maar het gaat erom dat ze het ook kunnen over 3 kwalificaties.
 

BC08 - Voorstel 8

Ingediend op:2016-11-06 15:37:18Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:10.2.4
Oude tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Tijdsduur:
- heats: 5 minuten
- finale: Maximaal 30 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers op een wedstrijddag. Bij een dusdanig groot deelnemersveld waarbij niet alle finales meer 30 minuten kunnen zijn zal/zullen de laagste finale(s) met 10 minuten worden ingekort.
Nieuwe tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Tijdsduur:
- heats: 5 minuten
- finale: Maximaal 30 minuten, met uitzondering op de A finale, deze bedraagt 45minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers op een wedstrijddag. Bij een dusdanig groot deelnemersveld waarbij niet alle finales meer 30 minuten kunnen zijn zal/zullen de laagste finale(s) met 10 minuten worden ingekort.
Uitleg:
De wedstrijd lengte hetzelfde maken als heel Europa al doet.
 

BC08 - Voorstel 9

Ingediend op:2016-11-06 15:38:08Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:10.2.4
Oude tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Standaard aantal heats: 3
Start van de heats: Vanaf het 30-seconden signaal moeten de autoâ??s de pits in en is de uitgang van de pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de autoâ??s door de helpers naar de start worden gebracht. Na de start zal de wedstrijdleider de uitgang van de pits weer openen op een door hem te kiezen moment Autoâ??s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits te starten. Negeren van het gebod om uit de pits te starten zal worden bestraft met het verlies van het resultaat van de heat. De wagens worden op signaal van de starter stuk voor stuk vanaf een vooraf aangegeven streep op het circuit gestart. Deze streep dient zo kort mogelijk voor de tellus zijn geplaatst. Na iedere serie wordt de startvolgorde doorgeschoven: in de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, in de tweede serie 4/5/6/7/8/9/10/1/2/3 en in de derde serie 7/8/9/10/1/2/3/4/5/6.
Nieuwe tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Standaard aantal heats: 3
Start van de heats: Vanaf het 30-seconden signaal moeten de autoâ??s de pits in en is de uitgang van de pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de autoâ??s door de helpers naar de start worden gebracht. Na de start zal de wedstrijdleider de uitgang van de pits weer openen op een door hem te kiezen moment Autoâ??s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits te starten. Negeren van het gebod om uit de pits te starten zal worden bestraft met het verlies van het resultaat van de heat. De wagens worden op signaal van de starter stuk voor stuk vanaf een vooraf aangegeven streep op het circuit gestart. Deze streep dient zo kort mogelijk voor de tellus zijn geplaatst. Na iedere serie wordt de startvolgorde doorgeschoven: in de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, in de tweede en derde serie wordt de volgorde bepaald door het behaalde resultaat van de heat ervoor.
Uitleg:
Het gebeurd te vaak dat er rijders 3 heats achter dezelfde rijders blijven hangen omdat ze er gewoon niet langs gelaten worden, zo wordt de heat volgorde bepaald door de strekte van de rijders.
 

BC08 - Voorstel 10

Ingediend op:2016-11-06 15:39:56Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.3Artikel:10.2.1
Oude tekst:
10.2.1 Klasse-indeling rijders
De 1:8 competitie bestaat uit 2 klassen:
- NK klasse. Deze bestaat uit maximaal 24 rijders.
- NOMAC Cup klasse. Tot deze klasse worden maximaal 30 rijders toegelaten
Nieuwe tekst:
10.2.1 Klasse-indeling rijders
De 1:8 competitie bestaat uit 1 klasse:
- NK klasse. Deze bestaat uit maximaal 60 rijders.

10.2.3
Kan verwijdert worden.
Uitleg:
Gewoon alle rijders samenvoegen in 1 klasse, het blijft tenslotte het Nederlands Kampioenschap!
Nu worden de prijzen onderling verdeeld, en kan bijv de nummer 8 van de B finale nomac winnaar zijn met 1 ronde gereden te hebben. Terwijl de prijzen verdeelt horen te worden in finales(zie prijzen voorstel).
 

BC08 - Voorstel 11

Ingediend op:2016-11-06 15:42:13Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:nvtArtikel:nvt
Oude tekst:
nvt
Nieuwe tekst:
Momenteel krijgt elke 1e 2e en 3e plaats een beker of iets in die richting, elke A finalist zal een plaatje (of beker) krijgen met hun beëindigde resultaat(soort gelijk als NK raco dit jaar).
Dit geldt ook voor de nomac avond.
Uitleg:
Normaliter zijn het vaak dezelfde rijders die een prijs krijgen, zo worden ook bijv nomac rijders beloond als ze in de A finale weten te halen, blijven mensen langer op de baan, en vooral wordt het meer representatief naar de buiten wereld, bijna elke andere competitie doen ze dit. Hopelijk trekt dit wellicht meer nieuwe rijders(uit het buitenland)
 

BC08 - Voorstel 12

Ingediend op:2016-11-06 15:43:02Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.3Artikel:10.2.2
Oude tekst:
10.2.2 Competitie opzet
In iedere klasse worden zes wedstrijden verreden voor het kampioenschap. Voor elke rijder tellen de vijf beste resultaten voor het kampioenschap. Wanneer twee of meer rijders dan een gelijk aantal punten hebben, wordt de rangorde van deze rijders bepaald door te optellen van het aantal punten dat is behaald in alle verreden wedstrijden. Indien er dan nog een gelijk aantal ontstaat is de uitslag van de laatst verreden wedstrijd bepalend voor de einduitslag. De winnaar van de N.K. klasse wordt Nederlands Kampioen. Tevens zal er gestreefd worden naar 1 reservedatum voor een wedstrijd die afgelast is door extreem slecht weer waardoor het niet verantwoord is om te rijden. Deze afgelasting wordt bepaald door het Sectiebestuur in overleg met de wedstrijdleiding en kan alleen voor aanvang van de wedstrijd worden gedaan. Op deze datum aan het einde van het seizoen zal de eerste afgelaste wedstrijd op hetzelfde circuit opnieuw verreden worden.
Nieuwe tekst:
10.2.2 Competitie opzet
In iedere klasse worden zeven wedstrijden verreden voor het kampioenschap. Voor elke rijder tellen de vijf beste resultaten voor het kampioenschap. Wanneer twee of meer rijders dan een gelijk aantal punten hebben, wordt de rangorde van deze rijders bepaald door te optellen van het aantal punten dat is behaald in alle verreden wedstrijden. Indien er dan nog een gelijk aantal ontstaat is de uitslag van de laatst verreden wedstrijd bepalend voor de einduitslag. De winnaar van de N.K. klasse wordt Nederlands Kampioen. Tevens zal er gestreefd worden naar 1 reservedatum voor een wedstrijd die afgelast is door extreem slecht weer waardoor het niet verantwoord is om te rijden. Deze afgelasting wordt bepaald door het Sectiebestuur in overleg met de wedstrijdleiding en kan alleen voor aanvang van de wedstrijd worden gedaan. Op deze datum aan het einde van het seizoen zal de eerste afgelaste wedstrijd op hetzelfde circuit opnieuw verreden worden.
Uitleg:
Er is sprake van een toevoeging van Velp, en Amca zit in de voorlopige kalender niet bij. �én van deze circuit zou er bij moeten kunnen, zo kunnen ook rijders zich eens afmelden ipv altijd hun vakanties om de wedstrijden plannen, ipv andersom.
 

BC08 - Voorstel 13

Ingediend op:2016-11-06 15:44:43Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.2Artikel:10.1.10
Oude tekst:
Kleur: zwart (behalve letters op de buitenzijde)
Afmetingen:
- Maximale velg diameter: 54 mm Aan de binnenzijde van de velg is een flens toegestaan met een dikte van 2 mm en een hoogte van 3 mm, aldus een flensdiameter van 60 mm.
- Maximale breedte achterband: 64 mm

Het is niet toegestaan reinigers of gripverhogende middelen van welke aard dan ook te gebruiken in / op de banden. Indien het gebruik van reinigers of gripverhogende middelen wordt geconstateerd, kan de rijder gedurende het huidige seizoen van (verdere) deelname worden uitgesloten waarbij ook de eventueel reeds behaalde resultaten ongeldig worden verklaard, zonder terugbetaling van (licentie)kosten, of welke vorm van kosten dan ook.
Nieuwe tekst:
Handout met 4 banden
"Iedereen moet met een hand-out band rijden, het merk band zal voor begin seizoen worden gekozen d.m.v. een stemming onder alle rijders. De handout band word uitgereikt voor de race bij het ingaan van de pits in een veilig af geschuilde ruimte.(tent/tafel/hek oid) Hand-out banden mogen maar 1x gebruikt worden. Banden worden geleverd volgende specificatie:
voorbanden: 69mm 32 shore
achterbanden 76mm 35 shore
Men is verplicht minimaal 4 sets af te nemen per NK (3x qualificaties, 1x voor finale) extra sets banden die benodigd zijn wegens het doorstromen naar een volgende finale, kunnen op de wedstrijd dag worden bijgekocht." De maximale prijs hiervan is 16,- per set van 4 banden.

Het is niet toegestaan reinigers of gripverhogende middelen van welke aard dan ook te gebruiken in / op de banden. Indien het gebruik van reinigers of gripverhogende middelen wordt geconstateerd, of als er banden gebruikt worden die niet vanuit â??handoutâ?? geleverd zijn, kan de rijder gedurende het huidige seizoen van (verdere) deelname worden uitgesloten waarbij ook de eventueel reeds behaalde resultaten ongeldig worden verklaard, zonder terugbetaling van (licentie)kosten, of welke vorm van kosten dan ook.
Uitleg:
Eerlijke competitie
 

BC08 - Voorstel 14

Ingediend op:2016-11-10 15:01:12Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.2.1
Oude tekst:
De 1:8 competitie bestaat uit 2 klassen:
â?? NK klasse. Deze bestaat uit maximaal 24 rijders.
â?? NOMAC Cup klasse. Tot deze klasse worden maximaal 30 rijders toegelaten.
Nieuwe tekst:
De 1:8 competitie bestaat uit 2 klassen:
â?? NK klasse. Deze klasse bestaat uit maximaal 24 rijders.
â?? NOMAC Cup klasse. Deze klasse bestaat uit maximaal 30 rijders.
Gecombineerd worden niet meer dan 50 rijders totaal toegelaten.

Aan het begin van het seizoen kunnen (nieuwe) rijders hun voorkeursklasse opgeven tijdens het inschrijven, het sectiebestuur houdt hier zoveel mogelijk rekening mee, maar zal bij de indeling zowel de rijderssterkte als hetgeen in 10.2.3 omschreven staat zoveel mogelijk respecteren.
Uitleg:
Om het passend te houden in het tijdschema.
 

BC08 - Voorstel 15

Ingediend op:2016-11-10 15:02:58Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.2.3
Oude tekst:
Alleen als de N.K. en de NOMAC klasse voldoende rijders heeft, geldt de onderstaande regel. In elk ander geval beslist het NOMAC Sectiebestuur waarbij het reglement gerespecteerd zal worden en eventueel overleg gepleegd wordt met betrokken rijders.

De rijders die op de onderste 3 plaatsen eindigen in de eindstand van de N.K. klasse, rijden het volgende seizoen in de NOMAC Cup klasse.
De rijders die op plaats 1 tot en met 3 eindigen van de NOMAC Cup klasse, rijden het volgende seizoen in de N.K. klasse. Wanneer het aantal deelnemers in de N.K. klasse aan het begin van het seizoen lager is dan 24, wordt dit aantal eerst aangevuld met de degraderende rijders van de N.K. klasse (22 t/m 24) en dan verder met rijders uit de NOMAC Cup klasse die het voorgaand seizoen zijn geëindigd op plaats 4 en lager.
De rijders die in het Nomac Cup eindklassement eindigen op de plaatsen 27 t/m 30 degraderen uit de Nomac Cup klasse. Hun plaats zal worden ingenomen door de 3 hoogst geplaatste rijders uit de eindstand van de Promoserie BC08 die een rijderslicentie voor de Nomac Cup klasse hebben verkregen. Indien er minder dan 3 rijders uit de Promoserie een rijderslicentie verkrijgen, zullen er minder rijders degraderen.
Aan ervaren rijders die de Promoserie over willen slaan kan er maximaal één startplek in de
NOMAC Cup klasse vergeven worden. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in vóór de
sluitingsdatum van de licentie-aanvragen. De besluitvorming zal op basis van hun eerder behaalde resultaten geschieden.
Indien niet alle startplekken in de NOMAC Cup klasse op deze wijze bezet worden, kan het
Sectiebestuur de open startplekken toekennen aan de overige Promo rijders en andere rijders die een open inschrijving voor de NOMAC Cup klasse hebben gedaan.
Nieuwe tekst:
Alleen als de N.K. en de NOMAC klasse voldoende rijders heeft, geldt de onderstaande regel. In elk ander geval beslist het NOMAC Sectiebestuur waarbij naar de geest van het reglement gehandeld zal worden en eventueel overleg gepleegd wordt met betrokken rijders.

De rijders geeindigd in de top 18 in de eindstand van de N.K. Klasse verzekeren zich van eventuele plaatsing voor deze klasse voor het volgende seizoen.
De rijders geeindigd op de onderste 3 plaatsen in de eindstand van de N.K. klasse, rijden het volgende seizoen in de NOMAC Cup klasse.
De rijders geeindigd in de top 3 van de NOMAC Cup klasse, rijden het volgende seizoen in de N.K. klasse.
De rijders geeindigd op de onderste 3 plaatsen in de eindstand van de NOMAC Cup klasse, degraderen eventueel uit deze klasse. Hun plaats zal worden ingenomen door de 3 hoogst geplaatste rijders uit de eindstand van de eventuele Promoserie BC08 die een rijderslicentie voor de Nomac Cup klasse hebben verkregen. Indien er minder dan 3 rijders uit de Promoserie een rijderslicentie verkrijgen, zullen er minder rijders degraderen uit de NOMAC Cup.
Indien niet alle startplekken in de N.K. en NOMAC Cup klasse na inschrijving bezet worden, kan het Sectiebestuur de open startplekken toekennen aan de overige Promo rijders en andere rijders die een open inschrijving voor de NOMAC Cup klasse hebben gedaan.
Uitleg:
Om flexibel te blijven om nieuwe rijders die goed genoeg zijn voor de NK klasse ruimte te geven om de Nomac over te slaan, want we willen toch graag een zo sterk mogelijk NK?, laten we het dan niet op slot gooien.
Indien aangenomen, ook de regels omtrend de promoserie nalopen op promovatie/degradatie van de nomac cup.â??
 

BC08 - Voorstel 16

Ingediend op:2016-11-10 15:04:09Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.2.4
Oude tekst:
Indeling finales:

Bij minder dan 6 rijders in de laagste finale, zullen de rijders uit de 2 laagste finales over deze 2 finales verdeeld worden met uitgangspunt dat de laagste finale de minste hoeveelheid rijders bevat.
Nieuwe tekst:
Indeling finales:

Bij minder dan 6 rijders in de laagste finale, zullen de rijders uit de 2 laagste finales over deze 2 finales verdeeld worden met uitgangspunt dat de laagste finale de minste hoeveelheid rijders bevat.
De wedstrijdleiding kan anders beslissen en bijvoorbeeld met meer dan 10 rijders de laagste finale beginnen, of deze laagste finale inkorten, in overleg met de betrokken rijders.
Uitleg:
Is dit jaar al meer gedaan, is beter.
 

BC08 - Voorstel 17

Ingediend op:2016-11-10 15:05:17Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.2.4
Oude tekst:
Tijdsduur:
- heats: 5 minutenStart van de heats:
Vanaf het 30-seconden signaal moeten de autoâ??s de pits in en is de uitgang van de pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de autoâ??s door de helpers naar de start worden gebracht. Na de start zal de wedstrijdleider de uitgang van de pits weer openen op een door hem te kiezen moment Autoâ??s die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits te starten. Negeren van het gebod om uit de pits te starten zal worden bestraft met het verlies van het resultaat van de heat. De wagens worden op signaal van de starter stuk voor stuk vanaf een vooraf aangegeven streep op het circuit gestart. Deze streep dient zo kort mogelijk voor de tellus zijn geplaatst. Na iedere serie wordt de startvolgorde doorgeschoven: in de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, in
de tweede serie 4/5/6/7/8/9/10/1/2/3 en in de derde serie 7/8/9/10/1/2/3/4/5/6.
Nieuwe tekst:
Tijdsduur:
- heats: 4 minuten

Start van de heats:
Vanaf het 30-seconden signaal moeten de autoâ??s de pits in en is de uitgang van de pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de autoâ??s 1 voor 1 starten vanuit de pitstraat. Na iedere serie wordt de startvolgorde doorgeschoven: in de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, in de tweede serie 4/5/6/7/8/9/10/1/2/3 en in de derde serie 7/8/9/10/1/2/3/4/5/6.
Uitleg:
In samenwerking met de 4 minuten heats, heb je op bijna elke baan met gemak de tijd om een ronde te rijden alvorens je over de lus gaat.
Helper kunnen veilig in de pits blijven.
Geen brandstofvlekken meer op de baan ter plaatse van de startstreep.
 

BC08 - Voorstel 18

Ingediend op:2016-11-10 15:06:15Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.2.4
Oude tekst:
geen
Nieuwe tekst:
Aanvullend op regel 5.11.4 (Bij alle (sub-)finales wordt een Formule 1 Grid Start toegepast.)
kunnen ook â??le-mansâ?? starts worden toegepast. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
Uitleg:
 

BC08 - Voorstel 19

Ingediend op:2016-11-10 15:07:57Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.2.8
Oude tekst:
Bij een NAT weer verklaring is het mogelijk
om een tweede â??regenâ?? auto te gebruiken. Deze zal bij de wedstrijdleiding dienen te worden
aangemeld voordat het gebruikt mag worden.
Nieuwe tekst:
Aanmelden van de regenauto bij de wedstrijdleiding eruit halen.
Uitleg:
Onzinnige regel, want als de technische keuring geen markering achterlaat op een auto, kunnen ze nooit weten of je een andere auto rijdt.
En zouden ze dit wel doen, dan heb je op beide autoâ??s markeringen staan, en dus is het compleet zinloos.
 

BC08 - Voorstel 20

Ingediend op:2016-11-10 15:09:01Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:10.1.10
Oude tekst:
Kleur: zwart (behalve letters op de buitenzijde)
Afmetingen:
- Maximale velg diameter: 54 mm Aan de binnenzijde van de velg is een flens toegestaan met een dikte van 2 mm en een hoogte van 3 mm, aldus een flensdiameter van 60 mm.
- Maximale breedte achterband: 64 mm
Het is niet toegestaan reinigers of gripverhogende middelen van welke aard dan ook te gebruiken in / op de banden. Indien het gebruik van reinigers of gripverhogende middelen wordt geconstateerd, kan de rijder gedurende het huidige seizoen van (verdere) deelname worden uitgesloten waarbij ook de eventueel reeds behaalde resultaten ongeldig worden verklaard, zonder terugbetaling van (licentie)kosten, of welke vorm van kosten dan ook.
Nieuwe tekst:
De A Finale(s) word(en) verreden op hand-out banden.
De hand-out band wordt uitgereikt voor de finale bij het ingaan van de pits in een veilig af geschuilde ruimte.(tent/tafel/hek oid)
Deze banden dienen aan de volgende specificaties te voldoen:
Voorbanden, 69mm, 32 Shore
Achterbanden, 76mm, 35 Shore.
Het is verboden met een shoremeter ontvangen banden te controleren, banden dienen op de auto gemonteerd te worden zoals ze verkregen zijn. Het is alleen toegestaan het gat bedoeld voor de wielas met een zogenaamde â??ruimerâ?? te bewerken. Het is niet toegestaan voor de A finale(s) andere banden dan de zojuist verkregen hand-out banden mee te nemen de pitstraat in.

Het is niet toegestaan reinigers of gripverhogende middelen van welke aard dan ook te gebruiken in / op de banden. Indien het gebruik van reinigers of gripverhogende middelen wordt geconstateerd, kan de rijder gedurende het huidige seizoen van (verdere) deelname worden uitgesloten waarbij ook de eventueel reeds behaalde resultaten ongeldig worden verklaard, zonder terugbetaling van (licentie)kosten, of welke vorm van kosten dan ook.Voor het begin van het seizoen kunnen eventueel geïnteresseerde bandenleveranciers op uitnodiging van het sectiebestuur een aanbieding doen. Het sectiebestuur verdeeld dan eerlijk de wedstrijden van het NK over deze leveranciers (op voorwaarde dat deze een eerlijke en concurrerende prijs/kwaliteit verhouding aanbieden) en zal voordat het wedstrijdseizoen begint via de NOMAC website communiceren welke NK wedstrijd op welke banden gereden zal worden en tegen welke prijs.
Uitleg:
Tegenvoorstel op het andere hand-out banden voorstel.
 

BC08 - Voorstel 21

Ingediend op:2016-11-10 15:10:10Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:
Oude tekst:
Bestaat nog niet
Nieuwe tekst:
Het is verboden meer dan 1 tankfles per rijder in de pitstraat te hebben.
Uitleg:
Behoeft geen uitleg.
 

Brandstof 1:8 NOMAC

BC08-NOMAC - Voorstel 1

Ingediend op:2016-10-06 16:17:16Klasse:Brandstof 1:8 NOMAC
Pagina:10.3Artikel:10.2.1
Oude tekst:
NOMAC Cup klasse. Tot deze klasse worden maximaal 30 rijders toegelaten.
Nieuwe tekst:
NOMAC Cup klasse. Tot deze klasse worden maximaal 24 rijders toegelaten.
Uitleg:
wegens aanpassing van wendstrijdsysteem
 

Brandstof 1:10 200mm - NK / NOMAC

BC10-NK - Voorstel 1

Ingediend op:2016-11-09 20:55:27Klasse:Brandstof 1:10 200mm - NK / NOMAC
Pagina:11.2Artikel:11.1.4
Oude tekst:
Een merk en type band voor het gehele seizoen
. â?? 35 shore voorband en 40 shore achterband
Nieuwe tekst:
Een merk en type band voor het gehele seizoen.
â?? 37 shore voorband en 40 shore achterband
Uitleg:
Afgelopen seizoen bleek de combinatie van de zachtere voorband op meerdere banen moeilijk rijdende auto's te geven. Met name op Genk, gouda en raco was er bij velen teveel stuur.
Met de terugkeer van Amca en het nieuwe asfalt op de mach wordt dit komend seizoen nog erger ndien we de 35 shore voorband behouden.
 

Electro 1:10 - Modified

EC10-NK - Voorstel 1

Ingediend op:2016-10-06 14:15:15Klasse:Electro 1:10 - Modified
Pagina:nieuwArtikel:nieuw
Oude tekst:
Geen
Nieuwe tekst:
Opzetten van een super stock klasse.
Chassis en body: volgens huidige regels
Gewicht: min 1350 gram
Banden: volgens nomac regels. Wel voorkeur voor volante 36R. Smeren met geurloos middel en verwarmen toegestaan. Max 1 set per weekend.
ESC: merk vrij, wel in blinky mode.
Motor: Minimaal 10,5 turns EFRA compliant
FDR: min 4,6
Uitleg:
De huidige klasses zijn te beperkt of te duur, waardoor het animo omlaag gaat.
Doel van deze nieuwe klasse is om het plezier terug te brengen, en voor rijders uit beide klasses voldoende uitdaging te geven.