Voorstellen sectievergadering 2018, voor seizoen 2019

Snel naar:

Brandstof 1:8 NK

BC08 - Voorstel 1

Ingediend op:2018-11-01 17:31:21Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:
Oude tekst:
Nieuwe tekst:
voorstel om af te stappen van huidige systeem van 8 rechtstreeks geplaatste voor a finale. Wenselijk is terug te gaan naar 4 rechtstreeks en een A en B finale met 2 snelste,met daarbij de twee tijdsnelsten over beiden finales. Dit om de competitie eerlijker te maken en meerdere rijders kansen te geven om in de finale te komen,nu zijn dat bijna altijd dezelfde met bijkomstigheid dat die rustig de auto kunnen prepareren voor de finale.Nog een ander idee om iedereen halve finale te laten rijden, dus 4 rijders per halve gaan door en twee tijdsnelsten over beide finales gaan door. Qua tijdschema heb ik dit berekend en heb ik ter inzage.
Uitleg:
 

BC08 - Voorstel 2

Ingediend op:2018-11-04 10:36:35Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:
Oude tekst:
De wedstrijd begint om 10.00
Nieuwe tekst:
De wedstrijd begint op zondag om 12.00 uur
Uitleg:
10.00 uur is geen christelijke tijd, ook de rc racer dient te kunnen genieten van zijn of haar zondagmorgen.
 

BC08 - Voorstel 3

Ingediend op:2018-11-09 14:18:32Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.1Artikel:10.1.2
Oude tekst:
10.1.2 Technische klassen en gewichten
geveerd 4WD: minimum gewicht 2400 gram
Nieuwe tekst:
geveerd 4WD: minimum gewicht 2350 gram
Uitleg:
is goedgekeurd op EFRA AGM, dus laten we meegaan.
 

BC08 - Voorstel 4

Ingediend op:2018-11-09 14:29:13Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.5Artikel:10.2.4
Oude tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08

Tijdsduur:
finale: Maximaal 30 minuten,....
Nieuwe tekst:
Tijdsduur:
A- finale: Maximaal 30 minuten
Lagere finales: Maximaal 20 minuten.
Uitleg:
30 minuten is vaak te lang in de lagere finales.
Soms komen er maar 4 of 5 auto's aan de finish.
Ook is een bandenwissel met 20 minuten niet nodig.

Tevens is de wens van beide sectiebesturen om de 1/8 en de 1/10 samen te voegen en in hetzelfde weekend te rijden, waardoor we hiermee ruimte creeren in het tijdschema.
 

BC08 - Voorstel 5

Ingediend op:2018-11-09 14:50:44Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.5Artikel:10.2.4
Oude tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Start van de heats:
Vanaf het 30-seconden signaal moeten de auto’s de pits in en is de uitgang van de pitsstraat
gesloten......
Nieuwe tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Start van de heats:
De start van de kwalificatieheats gaat volgens een zogenaamde "rollende" start.
Elke minuut die verstrijkt op de klok wordt doorgegeven door de wedstrijdleiding, tevens op 30 seconden voor de start, 20 en bij 10 telt de klok af naar 0.
Wanneer de start is, zal een ieder wanneer hij/zij dan over de start/finishlus gaat zijn/haar eigen klok starten.
Uitleg:
Dit systeem zorgt ervoor dat je zelf je plekje kunt zoeken tijdens een kwalificatie voordat deze begint, niet meer afhankelijk bent van een vlaggenist, en/of rijders die voor je zitten. Je bent nu volledig zelf verantwoordelijk voor je kwalificatie.
De rijder moet nu zelf het voor hem/haar beste moment zoeken om de tank te vullen om aan zijn/haar 4 minuten heat te beginnen.
 

BC08 - Voorstel 6

Ingediend op:2018-11-09 14:53:57Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.5Artikel:10.2.4
Oude tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Bij de heat-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de rijdersterkte en is overeenkomstig de actuele stand in het kampioenschap inclusief het,
schrapresultaat.
Nieuwe tekst:
10.2.4 Wedstrijdsysteem BC08
Bij de heat-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de rijdersterkte en is overeenkomstig de actuele stand in het kampioenschap inclusief EEN schrapresultaat.
Uitleg:
Heatindelingen met 1 schrap meegeteld, eindstand met 2.
 

BC08 - Voorstel 7

Ingediend op:2018-11-09 14:59:37Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:Artikel:
Oude tekst:
geen
Nieuwe tekst:
Rijtijden:
Op zaterdag tussen 13:00 en 16:00 wordt er getrained volgens een rijtijdenschema.
De 1e 20 minuten van elke heel uur is uitsluitend gereserveerd voor de 1/10 klasse, de volgende 40 minuten van elke heel uur, is uitsluiten voor de 1/8 klasse.
Uitleg:
Zoals eerder vermeld, 1/10 en 1/8 bij elkaar, dan wel rijtijden in de middag, dat is dan een goed plan.
 

BC08 - Voorstel 8

Ingediend op:2018-11-09 15:05:50Klasse:Brandstof 1:8 NK
Pagina:10.4Artikel:10.2.2
Oude tekst:
10.2.2 Competitie opzet
In iedere klasse worden zeven wedstrijden verreden voor het kampioenschap. Voor elke rijder tellen de
vijf beste resultaten voor het kampioenschap.
Nieuwe tekst:
In iedere klasse worden acht wedstrijden verreden voor het kampioenschap. Voor elke rijder tellen de
vijf beste resultaten voor het kampioenschap.

of:

In iedere klasse worden acht wedstrijden verreden voor het kampioenschap. Voor elke rijder tellen de
zes beste resultaten voor het kampioenschap.
Uitleg:
EVMC komt er hoogstwaarschijnlijk bij, dus moeten we daar op voorbereidt zijn.

8 wedstrijden met 2 of 3 schraps.

Of als dit voorstel wordt afgewezen en we het op 7 met 2 schraps houden, dienen we een doorwisselrooster te gaan verzinnen.
 

Brandstof 1:8 NOMAC

BC08-NOMAC - Voorstel 1

Ingediend op:2018-10-19 20:26:36Klasse:Brandstof 1:8 NOMAC
Pagina:Artikel:
Oude tekst:
Nieuwe tekst:
Geen hand out
Uitleg:
 

Brandstof 1:10 200mm - NK / NOMAC

BC10-NK - Voorstel 1

Ingediend op:2018-10-31 20:43:18Klasse:Brandstof 1:10 200mm - NK / NOMAC
Pagina:11.2Artikel:11.1.5a
Oude tekst:
Een gat met een maximaal maat van 50 mm gemeten in iedere richting voor tanken waarbij het midden van, dit gat zich recht boven het midden van de tankdop bevind;
Nieuwe tekst:
Twee gaten met een maximale diameter van 60,0mm elk. De gaten mogen niet worden gecombineerd en de minimale afstand tussen de gaten is 5,0mm
Uitleg:
In lijn met huidig efra reglement. Hiermee verdwijnt ook de slecht te controleren eis dat het gat zich recht boven de tankdop moet bevinden.
Mocht iemand bij een efra race meerijden en volgens dat reglement zijn body uit willen snijden is hij gewoon bij het nk te gebruiken.
Verder is er meer mogelijkheid to koeling indien gewenst.
 

BC10-NK - Voorstel 2

Ingediend op:2018-10-31 20:48:46Klasse:Brandstof 1:10 200mm - NK / NOMAC
Pagina:11.2Artikel:11.1.5
Oude tekst:
Toegelaten zijn 1:10 bodies conform de lijst die EFRA publiceert in het jaar van het kampioenschap.
Nieuwe tekst:
Toegelaten zijn 1:10 bodies die een efra nummer bezitten en op enig moment op de EFRA 1/10 200mm track body list hebben gestaan.
Uitleg:
Regelwijziging zoals afgelopen jaar al is toegepast. Hiermee worden oude bodies niet waardeloos.
 

BC10-NK - Voorstel 3

Ingediend op:2018-11-09 20:01:24Klasse:Brandstof 1:10 200mm - NK / NOMAC
Pagina:11.1Artikel:11.1.2
Oude tekst:
In de BC10 Klasse moet een Novarossi N12T1 of Sturm of Sonic PSS .12 motor gebruikt worden... Etc, Etc, tot en met : “ Onderdelen mogen niet tussen Sonic en Novarossi motoren uitgewisseld worden”.
Daarna verder vanaf “ In de BC10 klasse moet een een Hipex 1/10 low noise....” tot einde van het artikel 11.1.2
Nieuwe tekst:
In de BC10 Klasse mogen uitsluitend motoren gebruikt worden conform het EFRA reglement artikel 7.1, 7,2 & 7.3. Dat wil zeggen een Maximale cilinderinhoud van 2.11 cc, met maximaal 4 spoelpoorten (inclusief uitlaat) en maximale lucht doorlaat van 5,5 mm in de carburateur.
UItlaatsysteem en inlaatgeluiddemper dienen te voldoen aan EFRA reglement 5.4 & 5.5. Het uitlaatsysteem dient voorzien te zijn van een geldig Efra nummer en op de actuele lijst van de EFRA te staan.
Uitleg:
De BC10 klasse kent al een aantal jaren een dalend aantal deelnemers waarbij de specifieke motor en uitlaat combinatie drempelverhogend werkt. Ten eerste voor clubrijders welke met een normale EFRA motor / uitlaat combinatie rijden en geen zin hebben om een aparte motor / uitlaat combinatie aan te schaffen voor het NK. Daarnaast zijn er een aantal (voormalig) BC10 rijders die naast de NK wedstrijden als extra uitdaging aan internationale wedstrijden deelnemen waarbij ook normale motoren EFRA motoren worden gebruikt. Sommige van deze rijders hebben inmiddels het NK ook opgegeven en sommige denken erover vanwege het gebrek aan uitdaging in de huidige opzet en de noodzaak om 2 verschillende motoren / uitlaat combinaties te handhaven. Uitwisseling van deelnemers uit kampioenschappen met onze buurlanden is ook niet mogelijk.

Ik ben me ervan bewust dat motoren volgens het EFRA reglement een vermogensvoordeel, voornamelijk meer koppel, zouden kunnen hebben. Voor de gemiddelde rijder zal dit zeker niet rechtstreeks in snellere rondetijden resulteren en het zal ook moeilijker worden om een hele kwalificatieheat van 5 minuten zonder tankstop te volbrengen alsmede in de finale’s zullen meer tankstops gemaakt moeten worden. Het vermogensvoordeel zal hierdoor voor een groot gedeelte teniet gedaan worden.

Al met al ben ik van mening dat het handhaven van de bijzonderde motor / uitlaat combinatie in het NK het aantal deelnemers nog verder zal doen laten afnemen waardoor de klasse echt dreigt te verdwijnen. Het vrijgeven van motor / uitlaat conform de EFRA regels kan een impuls zijn om nieuwe deelnemers aan te trekken en derhalve de BC10 klasse meer toekomstbestendig te maken.
 

Electro 1:10 - Modified

EC10-NK - Voorstel 1

Ingediend op:2018-11-05 13:00:58Klasse:Electro 1:10 - Modified
Pagina:Nieuwe klasseArtikel:Bestaat nog niet
Oude tekst:
Is er niet, maar men moet verplicht iets reeds bestaand kiezen.
Nieuwe tekst:
Nieuwe klasse 1/8 Elektrisch onroad Star and Geveerd.
E8S (starre klasse) en E8V (geveerd)
Zie reglement ingediend bij 1/10 EC10
Uitleg:
Nieuwe klasse voor starre auto`s en geveerde auto`s nu in een reglement. Reglement reeds ingediend bij de 1/10 EC vanwege dat we nu bij hen meedoen.