Indienen voorstellen sectievergadering 2018, voor seizoen 2019 (tot en met 11-11-2018)

Licentiehouders van de betreffende sectie, aangesloten instellingen welke zijn aangesloten bij de sectie, het sectiebestuur en het Algemeen Bestuur hebben het recht een reglementswijziging in te dienen welke betrekking heeft op wijzigingen in het sectie reglement.

Dat voorstel wordt op de sectievergadering alleen in behandeling genomen als het tijdig is ingediend, de licentiehouder in persoon aanwezig is en er iemand is die het gedane voorstel steunt.

Een voorstel indienen en zelf niet aanwezig zijn heeft dus tot gevolg dat het voorstel niet behandelt zal worden. Ook als de indiener een volmacht aan een andere rijder geeft hem te vertegenwoordigen zal het voorstel niet in behandeling worden genomen. Indien het voorstel door niemand gesteund wordt word het ook niet op de sectievergadering behandelt.

Voorstellen gedaan door het sectiebestuur of Algemeen Bestuur worden altijd behandelt tenzij het voorstel niet gesteund wordt. Een voorstel gedaan door een aangesloten instelling wordt net als bij een licentiehouder alleen dan in behandeling genomen als een afgevaardigde van de aangesloten instelling aanwezig is en de aangesloten instelling vooraf aan het Algemeen bestuur heeft gemeld wie de afgevaardigde zal zijn en het voorstel gesteund wordt.

Het is het sectiebestuur of een lid van het Algemeen Bestuur op de sectievergadering van de betreffende sectie, evenals een rijder,  toegestaan een voorstel te steunen.

Het indienen van reglemenswijzigingen is gesloten.

 

Voor een overzicht van de ingediende voorstellen, klik je hier.