Indienen Sectievoorstellen voor 2019. (mogelijk tot en met 11-11-2018)

Beste aangesloten Rijders en Clubs.

Ter herinnering

Vanaf vandaag is het mogelijk om deze voorstellen in te dienen voor seizoen 2019

Doordat er in de sectie EC10 geen NOMAC licentie houders zijn kunnen er voor deze sectie alleen voorstellen ingediend worden door aangesloten clubs / instellingen.

Voor de andere secties BC05, BC08 en BC10 is dit gewoon wel mogelijk.

Houd u er rekening mee dat bij het indienen van een sectie voorstel u zelf persoonlijk aanwezig dient te zijn en dat het voorstel minimaal door 1 andere rijder / club dient gesteund te worden anders word het voorstel niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet.

Het algemeen bestuur NOMAC