Opgave E.K en W.K en 40+ voor 2018.

In verband met vakantie is het secretariaat van de NOMAC vanaf zondag 1 July 2018 de gehele maand gesloten.

Voor de rijders die zich nog niet hebben opgegeven of betaald hebben voor een aanvraag voor een E.K., W.K of 40+ in Utrecht dan ook het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Doe dit in ieder geval voor zondag 24 juni.

Tevens zullen de rijders die zich al hebben opgegeven en betaald hebben voor de E.K. 40+ te Utrecht een e-mail,in het begin van juni ontvangen voor de mogelijke extra opgave van trainingsbanden buiten de verplichte 5 sets die voor iedere deelnemer geld.

Voor de de verplichte 5 sets (hier ontvangt u tickets voor) en mogelijk extra opgegeven trainingsbanden kunnen vanaf de 1e dag maandag 27 augustus opgehaald worden op het Raco2000 circuit en dienen direct daar ook afgerekend te worden.

Namens het bestuur NOMAC