EFRA AGM, November 2017

Geachte licentiehouders,

In November is de jaarlijkse EFRA AGM.

Wij willen vragen of jullie wijzigingen / aanpassingen in de EFRA regels willen hebben, en zo ja, deze dan duidelijk aan ons door te geven middels een e-mail met daarin een kopie van de huidige EFRA regel, gevolgd door een duidelijk omschrijving van de gewenste wijzigingen / aanpassingen.
De EFRA reglementen zijn hier te vinden.

U kunt eventuele wijzigingen e-mailen naar:
secretaris@nomac.nl
Uiterlijk t/m Zondag 10 September 2017.
Vermeld hierbij duidelijk Uw naam en Nomac licentienummer.

Onduidelijke of verwarrend omschreven wijzigingen worden niet in behandeling genomen.