BC08 NK2, Raco2000, Utrecht

Beste 1/8 rijders,

Het is altijd wenselijk vanuit de rijdersgroep dat er voor een NK al op vrijdag getraind kan worden.
De vrijdag is officieel geen onderdeel van het NK weekend, dus is het volledig aan de club waar gereden wordt of dit wel of niet mogelijk is.
Voor het aankomend NK bij de Raco2000 in Utrecht, leek het er in eerste instantie op dat er geen mogelijkheid tot trainen was op vrijdag, dit alles i.v.m. de vergunning die de Raco heeft.
Na overleg met het bestuur is het volgende overeengekomen:

NK rijders die op vrijdag al willen trainen, dienen zich die dag te melden bij Pieter Sorber, en de gastrijdersbijdrage van 10,- aan hem te overhandigen.
Rijden kan vanaf 10.00 uur, tot 17.00 uur. Rond 18.00 uur gaat het hek weer dicht.

Met dank aan Pieter en Arie voor het initiatief om dit te regelen.

Martin