Maand archief: november 2013

Sectiebestuur BC10

Bart van de Water heeft aangegeven te zullen stoppen als sectie bestuurslid van de sectie BC10. Uiteraard zijn wij hem dankbaar voor de tijd die hij aan het sectiebestuur heeft besteed. Bart is momenteel druk bij de MACH en zijn inzet daar komt ook ten goede van onze sport. Het sectiebestuur heeft een aantal taken/verantwoordelijkheden: De belangen van de rijders vertegenwoordigen in ...

Lees verder...

Voorstellen reglements wijziging(en)

Let op: de sluitdatum voor het indienen van voorstellen voor reglementswijzigingen is zoals al eerder gemeld 30 november 2013. Voorstellen kunnen na die datum niet meer ingediend worden.   Wil je nog een voorstel voor het wijzigen van een reglement van de sectie indienen dan moet je dit dus voor zondag 01-12-2013 doen.

Lees verder...

Bericht van Algemeen Bestuur t.a.v. ingediende reglementswijzigingen 2014

Het indienen van een voorstel om geen reglementen te wijzigen is geen toegestaan voorstel. Het formulier is bedoeld om bestaande reglementen te wijzigen en/of nieuwe regels toe te voegen welke een aanvulling zijn voor het reglement. We hebben om deze reden een ingediend voorstel om de regels niet te wijzigen verwijderd.

Lees verder...